Odmítnutí odpovědnosti

Velká péče je věnována udržení informací na HEYELANDER webové stránky aktuální. I tak mohou být nejen v důsledku technických poruch, zákonných ustanovení a jiných nepředvídaných okolností, ale také v důsledku lidské chyby, uváděné informace nesprávné nebo se mohou lišit. Z toho však nelze odvodit žádná práva. Ocenili bychom, kdybyste nás informovali o jakýchkoli pochybnostech, které byste mohli mít ohledně kterékoli z informací na našich webových stránkách na: info@heyelander.com. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom to opravili, jakmile ověříme vaše zadání.